Правила за ползване

Поверителност на личните данни:

Личните данни, получени от maketerial.com при регистрацията, ще бъдат използвани единствено и само с цел обслужване на Потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите, в случай на възникнали проблеми и обстоятелства, свързани с коректното изпълнение на поръчката. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от горепосочените. 

Потребителската регистрация може да бъде заличена по всяко време по изрична молба на Потребителя.

Информация за физическите лица:

✓ Имена

✓ Точен адрес за доставка

✓ Телефон за контакт

✓ Имейл адрес

 ЕГН при плащане по банков път*

Предоставената информация от физически лица се класифицира като лична и се пази като такава от администратора на лични данни на maketerial.com. При отказ от Потребителя да предостави личните си данни, той няма да може да се възползва от стоките и услугите, предлагани от maketerial.com.

 

Сигурност на личните данни:

 

Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Потребителят следва да уведоми maketerial.com незабавно с цел прекъсване на достъпа до личната информация.

maketerial.com осигурява високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта чрез криптиране.

Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. maketerial.com не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и всички допълнително възникнали разходи са за сметка на Потребителя.

 

Общи условия за ползване на услугите на maketerial.com

 

Внимание! Внимателно прочететe Общите условия преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с Общите условия.

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между maketerial.com  и потребителите на електронни страници и услуги,намиращи се на домейн www.maketerial.com и използващи информационните и търговски услуги, предлагани от Teramix на сайта. За да получи възможност да използва услугите на maketerial.com, потребителят извършва регистрация на сайта,с което се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите общи условия.

         Условия за използване на Сайта на maketerial.com . С извършването на регистрация на Сайта Потребителят потвърждава и декларира съгласието си със следното:

1. Информация за Maketerial

Maketerial е търговска марка/бранд собсвеност на Солид Фил ООД (наричано от тук нататък Солид Фил), регистрирана в България компания с номер (ЕИК) 202501421 към българския търговски регистър. Адресът на ресгитрация е ул. Елисавета Багряна 14, ет 7, ап.21,София, България. Уеб страниците www.maketerial.com и  www.solidfill.com са собсвеност и са упрвлявани от Солид Фил.

2. Приемане на условията

Използвайки този уеб сайт, Вие давате се съгласявате с Условията на ползване и обявявате, че ще ги спазвате. Ако не сте съгласни с тези Условия на Ползване, моля въздържайте се от използване на уебстраницата.

3. Приложение

Тези Условия за ползване са валидни за всички оферти, поръчки и споразумения в Maketerial. Приемайки оферта или поръчвайки от уеб страницата, значи, че сте се съгласили с тези Условия за ползване.

4. Споразумения

Офертите в www.maketerial.com представляват необвързваща покана за поръчка на стоки към клиентите на уеб страницата. Поръчвайки нужна стока или продукт през уеб страницата или писмено, клиентът се задължава да завърши договора за покупка.

Закупуване на стока и/или услуга от Сайта maketerial.com:        

          Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в сайта на maketerial.com. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.        

          По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

При извършване на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения със "maketerial ....”  за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за утвърдена след получаване на потвърждение от страна на Maketerial, съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в Сайта.

5. Промени по уеб страницата

Стремим се да подобряваме уеб страницата ни редовно и може променим съдържанието ѝ по всяко време. Ако се наложи, може да спрем достъпа до уеб страницата или да я закрием за неограничен период от време. Всеки от продуктите на уеб страницата ни може да е с изтекъл срокна годност или неналичен по всяко едно време. Ние не се задължаваме да актуализираме подобни продукти.

6. Цени

Цените в нашата уеб страница са в Евро(EUR) или Български Лева(BGN) с включено ДДС и без разходи за доставка. Информация за разходите за доставка са включени в уеб страницата в графата “Доставка” и се отнасят за определени географски зони.

Maketerial си запазва правото да променя цените. Цените при започване на поръчка остават непроменени през целия процес. В случай на техническа или човешка грешка при въвеждането на цена, Maketerial си запазва правото да откаже поръчката. В такива случаи клиентът ще бъде уведомен. Грешни цени не са правно обвързващи.

7. Заплащане

Maketerial предоставя следните опции за плащане:

Виртуален пос терминал

Банков трансфер

Наложен платеж

В брой при получаване в наш офис

При заплащане по банков път, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка по банковата сметка на "Maketerial ...”, посочена в генерираната фактура и едва след като плащането бъде потвърдено като получен и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, maketerial.com изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.

При плащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставяната стока съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена, maketerial.com изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.

В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 6 дни.

Изискваме и държим възтановяването на суми да се осъществява с обратна операция по картата с която е направено плащането, за да избегнем в бъдеще оспорване на транзакции.

          Цената на доставка е различна, в зависимост от вида и размера на стоката, както и адреса за доставка  и броя на артикулите в поръчката.

При поръчка за покупка от онлайн магазина, в “Коментар” потребителят има възможност да посочи удобен за него ден за доставка, като Maketerial съобразява доставката с предпочитанията на потребителя, за което същият е своевременно уведомен.

          Maketerial  ще  поиска допълнително потвърждение от потребителя за направената поръчка,  по телефон. В случай, че Потребителят откаже да предостави изисканата от maketerial.com информация, отказът от предоставянето й води до автоматична отмяна на поръчката с или без допълнително уведомяване на Потребителя.

Цената на разходите за доставка се калкулира автоматично в стойността на поръчката и е посочена под информацията, публикувана за поръчвания артикул.

8. Продукти, съдържание и информация

Всички характеристики, съдържание, спецификации, продукти, цени на продукти и услуги описани или показани в уеб страницата - www.maketerial.com - могат да бъдат променени по всяко време без предупреждение. Дължини, тегло, мерки и други подобни описания са приблизителни и са предоставени като информация само с цел за удобство и преценка.

Maketerial прави всичко възможно, за да покаже точно характеристиките на продуктите ни, включително приложимите цветове. Въпреки това, цветовете, които клиентите виждат, зависят от компютъра или мобилното устройство, което клиентът използва, за да отвори уеб страницата. Maketerial не може да гарантира, че компютърът или мобилното Ви устройство правилно ще покаже цветовете.

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. maketerial.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики.

Включването на продукти или услуги в тази уеб страница в даден момент не значи, нито гарантира, че въпросният продукт или услуга ще бъдат налични по всяко време.

Задължение на клиентът е да се запознае и да спазва всички приложими национални или международни закони (включително изискване за минимална възраст) отнасящи се до притежанието, използването и търговията с продукти закупени от тази уеб страница. Поръчвайки, клиентът се съгласява, че поръчаният продукт ще се използва законообразно.

Моля имайте предвид, че продуктите предлагани в тази уеб страница, трябва да се използват само за 3Д принтиране. Maketerial не носи отговорност за щети в резултат на използване на продуктите ни за цели различни от 3Д принтиране.

9. Условия за доставка

Когато поръчката е потвърдена, тя ще бъде доставена на адрес посочен от клиента, стига той да отговаря на условията за доставка посочени в уеб сайта или в случай, че адресът е предварително споразумян писмено между клиента и Maketeriаl. Всички покупки от Maketerial се правят въз основа на договор за доставка. Следователно рискът от загуба и претенциите към продуктите поръчани от Maketerial се прехвърлят към клиента в момента, в който продуктът е доставен до превозвача.

Maketerial се старае да изпрати поръчките колкото е възможно по-скоро, въпреки това не може да гарантира срока за доставка. Показаните срокове за доставка са необвързващи, макар че се опитваме да дадем възможно най-точни срокове. Всяка доставка зависи от навременно и коректно подадената информация, както и от пълен и точен адрес за доставка. Maketerial  не поема отговорност за забавяния или загуба на стока произлизащи от грешно подадени или невалидни адреси.

Доставката се извършва срещу заплащане. Точната цена на доставката е показана отделно в поръчката. Клиентите поемат отговорността да се свържат с нас, за да предевят претенции за повредена и/или загубена стока. За международни поръчки,клиетите са отговорни за заплащането на всякакви тарифи, такси, ДДС и мито, дължими при получаване.

Maketerial не носи отговорност ако обекта до, който се извършва доставката не отговаря на общите услови за доставка на спедиторската фирма извършваща доставката.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява Maketerial на тел: +359 888 722 894.

При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за въшни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или не уведоми незабавно Maketerial на тел: +359 888 722 894., Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката,Makeretial не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Maketerial се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.

Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването на Maketerial за такова искане на тел : +359 888 722 894

Maketerial си запазва правото да избира / променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

10. Връщане на поръчана стока

Потребителят има право да се откаже  от заявената от него стока преди нейното заплащане.

Като тази информация може да бъде изпратена по електронен път до Maketerial/ info@maketerial.com или на тел: +359 888 722 894.

Посредством уеб страницата ни се опитваме да дадем на нашите потенциални клиенти най-точната информация за продуктите ни. В случай, че стоката не оправдае очакванията на клиента, може да бъде върната при определени условия.

Продукти, които са били използвани, например с намалена дължина или тегло, не могат да бъдат върнати. Стандартни стоки с непроменени пропорции могат да бъдат врънати.

Maketerial приема връщане на всякаки непроменени стандартни продукти (като под непроменен се има предвид неизползван или по друг начаин деформиран) в период от 14 календарни дни от датата на получаване на стоката. След този период всички продажби се считат за окончателни.  Maketerial не може да приема връщане на стоки, които са били използвани по всякакъв начин. Продуктите се връщат за сметка на клиента, освен ако предадената стока не отговаря на поръчаната такава.

Да плати транспортните разходи за връщането на продукта към Maketerial.

В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 6 работни  дни.

Изискваме и държим възтановяването на суми да се осъществява с обратна операция по картата с която е направено плащането, за да избегнем в бъдеще оспорване на транзакции.

В случай, че потребителят се откаже от договора, Maketerial ще възстанови сумата за стойността на продукта,не по-късно от 30 дни считано от датата, на която потребителят информира Maketerial за неговото решение за отказ от договора. Maketerial ще извърши възстановяването само по банкова или картова сметка на клиента. Връщането на сумата ще се извърши само и единствено когато Maketerial установи,че няма дефекти и нарушена цялост на продукта от страна на Потребителят.

11. Мита и такси

Maketerial подлежи на ДДС законодателството на Европейския съюз. По подразбиране се прилага 20% ДДС. Изключения правят: клиети извън Еропейския Съюз - ДДС 0%; ДДС регистрирании компании в Еропейския Съюз. В таъв случай моля комуникирайте ДДС номера си към нас и ДДС-то ще е 0%

12. Достоверност на информацията

Maketerial се опитва да гарантира, че информацията показана на уеб страницата е пълна, точна и обновена. Въпреки услилията ни, информацията на уеб страницата е възможно в редки случаи да е неточна, непълна или остаряла. Maketerial не дава гаранция за цялостта, точността и новостта на информацията на уеб страницата. Примерно продукти, част от уебстраницата може да са врменно неналични, да имат други свойства от посочените или да носят различна стойност от тази посочена на уебстраницата. В допълнение, Maketerial може да прави промени по информацията за цена и наличност на продуктите без уведомление.

Въпреки че е практика да потвърждаваме поръчките по имейл, получаването на имейл потвърждение, не е значи задължително приемане на поръчката или потърждение на оферта за продажба на продукта или услугата. Запазваме си правото да ограничим количеството на поръчката или да откажем наълно поръчката без предизвестие. Също така може да изискаме потвърждение на информацията преди да приемем или изпратим поръчката.

13. Връзки към трети страни

Когато в www.maketerial.com има линкове към други уеб страници или ресурси от други източници, то това е с цел удобстово и информираност на клиентите ни. Тези уеб страници не са собсвеност на Maketerial и следователно нямаме контрол върху съдържанието и не поемаме отговорност за тях и загуба на клиетите породено от изплзването им.

Ако решите да използвате други уеб страници, които присъстват или водят до тази уеб страница, го правите на Ваша отговорност.

Когато посещавате уеб страницата през нашата платформа, Ви съветваме да проверите Условията за ползване и употребата на лични данно, за да сте сигурни и разберете как ще се използва Вашата информация.

14. Неподходяща употреба и нарушения

Не е позволено да злоупотребявате с уеб страницата, като преднамерено я заразявате с вируси или всякакви други злонамерени материали, които са технологично вредни. Не трябва да се опитвате да се снабдите с непозволен достъп до уеб страницата, сървърите, на които информацията се помещава или всякакви други сървъри или бази от данни свързани с уеб страницата.

Нарушавайки тази клауза, ще извършите криминално престъпление съгласно закона за Компютърните злоупотреби от 1990. В случай на такова нарушение ще подадем жалба в съответните власти и ще окажем пълно съдействие, като разкрием Вашата самоличност. В случай на такова нарушение, правата Ви да използвате нашата уеб страница ще бъдат прекратени незабавно.

Maketerial не носи отговорност за всякакви загуби или щети причинени от вируси или всякакви други технологично вредни материали, които може да засегнат Вашата компютърна техника, програми, информация или други частни материали при използване на нашата уеб страница или свалянето на каквито и да е материали качени на нея или други уеб страници свързани с www.maketerial.com

15. Лична информация

Maketerial  ще обработи Вашата лична информация спрямо нашата политика за поверителност. Иползвайки нашата уеб страница, давате съгласието си за такава обработка и гарантирате, че предоставената информация е точна и достоверна.

Информация, която не е лична и личностно разползнаваема и не е част от политиката ни за конфиденциалност, като например материали, предположения, идеи, концепции, ноу хау, техники, въпроси, коментари или друга комуникация, която споделите или изпратите към нашата уеб страница, под каквато и да е форма и начин не е и няма да се счита за конфиденциална и лична. Maketerial може да използва част или цялата предадена комуникация за каквито и да е цели. включително и без ограничения, възпроизвеждане, препредаване, разкриване, публикуване, излъчване, развитие, производство и/или рекламна дейност под какъвто и да е начин за част или всички нетърговски цели.  Не носим отговорност във връзка с авторското право, клевета, неприкосновеността на личния живот, сквернословие или други за съдържанието на такава информация за клиента. Запазваме си правото да премахваме част или цялата информация за клиента по всяко време.

16. Политика на конфиденциалност

Отношения с трети страни

Maketerial няма да продава, предава или разменя каквато и да е била лична информация като имена, информация за връзка или адреси, поверена на нас от клиентите ни на трети страни или лица. Може да събираме статистическа информация за употребата на уеб страницата ни като например трафик диаграми или свързана с уеб страницата информация, но тя няма да съдържа никаква лична информация.

Сигурност на информацията

Следваме стриктни процедури за съхраняване и разкриване на личната информация, която сте ни дали. Това е с цел да се предотврати непозволен достъп или неправилна обработка на Вашите лични данни.

Информационни имейли и бюлетин

Maketerial ще Ви изпраща имейли само ако поискате повече информация. Когато се абнирате за нашия имейл бюлетин, вашите лични данни няма да бъдат продадени, обменени и вашия имейл адрес ще се използва само за получаване на бюлетина,  който сте поискали. Може да се отпишете от бюлетина ни по всяко време.

17. Ограничения на отговорността

Maketerial не поема отговорност, нито може да бъде подсъдим относно каквито и да е било щети, вируси или зловреден софтуеър, които могат да засегнат Вашия компютър, телекомуникационни пособия или дурго имущество, причинено от или във връзка с използването на тази уеб страница или свалянето на информация и материали от нея.

Нито Maketerial, нито някой от директорите или акционирети му, нито който и да е било свързан с създаването или предаването на уеб страницата, може да бъде воден под отговорност от Вас или който и да е било друг относно каквито и да е било недиректни, специални, наказателни, инцидентни или последвали щети (включително без ограничения тези, които водят до загуба на печалба, данни или бизнес прекъсвания) в резултат на използването или неспособността да се използва тази уеб страница или резултатите от използването ѝ, както и всякакви уеб сайтове свързани с нея или материалите, информацията или услугите във всички такива уеб сайтове, независимо дали са базирани на гаранция, договор, непозволено увреждане или на друга правова форма, без значение дали позвателят е бил информиран за възможни такива щети.

Гореспоменатите ограничения на отговорност не са в сила до степен забранена от закона. Моля обърнете се към Вашето местно законодателство и подобни забрани. В случай на проблеми с уеб страницата или съдържанието, Вие - ползвателят - се съгласявте, че единственият начаин да ги премахнете е да спрете използването ѝ. В случай на проблеми с продуктите или услугата, които сте поръчали през тази уеб страница, се съгласявате, че единсвения начин да ги премахнете е прозиводителят или снабдителят на тези продукти и услуги, съгласно с неговите условия на гаранция, да се извърши връщане на продукта и заплатената сума съгласно условията за връщане на стока публикувани в тази уебстраница.

19. Закриване на профил

Вие или Maketerial може да спрете или закриете Вашия профил или използването на тази уебстраница по всяко време и причина. Вие сте отговорни за всякакви поръчки или промени, които са се случили през Вашия профил преди закриването му. Запазваме си правото да променим, временно спрем или закрием цялата или част от уеб страницата по всяко време без предупреждение

20. Промяна на условията за позлване

Maketerial може да промени тези Условия за Ползване по всяко време. От Вас се очаква да проверявате тази част на уеб страницата редовно и да се запознаете с  текущите Условия за Ползване, защото за Вас те са обвързващи.

 

21. Авторско право

Всяко съдържание, част от тази уебстраница като например текстове, снимки, графики, лога, икони, аудио/видео клипове, изображения, дигитални материали, софтуеър е собсвеност на Maketerial и/или на нашите снабдители и производители и е под закрилата на международните закони за авторско право

Никоя част на тази уеб страница не може да се копира, репликира, дублицира, продава, препродава, разпространява или по друга начаин използва без изричното писмено разрешение на Makterial.

22. Юрисдикция и избор на законодателство

Тези Условия за Ползване - и всеки спор или иск, който произлиза от тях или във връзка с тях, техният предмет или формулировка (включително и бездоговорни спорове и искове) - подлежат на управление и ще се тълкуват спрямо законите на България.

Всички конфликти между ответни страни ще бъдат разглеждани от квалифициран съдия в България.

23. КЗП

- Он-лайн решаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

-КЗП: https://www.kzp.bg

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ: https://www.kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki